Hingste og føl må ikke opstaldes. 
Vævere, krybbebidere og heste/ponyer med smitsomme sygdomme, må ikke førstegangsopstaldes. 
Heste/ponyer der opstaldes skal være vaccinerede og dokumentation skal kunne forevises på forlangende.

Hø/wrap sørger man selv for at indkøbe.

OBS!
Heste/ponyer, der står opstaldet hos Stalden SDR, er IKKE omfattet af en kollektiv brandforsikring.
Det betyder for hver enkelt ejer, at de selv skal sørge for at deres hest er omfattet i en sådan forsikring. 
(Indboforsikringer dækker typisk her, men tjek lige din forsikring for en sikkerheds skyld)

Vaccination og gødningsprøver:
Staldbestyrelsen koordinerer vaccination 2 x årligt af staldens heste, herunder herpesvaccination som et ekstra tilvalg. Vaccinationen foregår ultimo marts og ultimo september
Staldbestyrelsen søger for 2 x årligt at tage gødningsprøver af staldens heste samt udlevering af ormekure efter behov.

Udmugning:
Alle som står på halm muges ud en gang i ugen på en bestemt ugedag, som står på foderskiltet. 
Hvis din mugedag falder på en helligdag, skal du selv muge boksen ud den dag, hvilket skal gøres inden kl. 12. 
Det er tilladt at fjerne klatter i boksen i mindre omfang dog max 2 gange ugenligt. Dette skal være uden at give ekstra halm i boksen efterfølgende.

Halmkørsel:
Halmkørsel foregår når vejret tillader det, oftest i starten af august. Man skal hjælpe, indtil alt halmen er kørt ind. Udebliver man, så man påregne at få tildelt en anden opgave.

Staldtjeneste:
I august måned udleveres en foderplan, hvorpå der står hvilke uger man har staldtjeneste. 
2 personer hjælpes ad, med 1 foderuge af gangen.

Regler i stalden:

Arbejdsopgaver når der er foderuge:

Mandag – fredag (aften)

Lørdag – søndag (og helligdage)