Dansk Ride Forbund
Sikkerhedscertificering


Beredskabsplan

I tilfælde af at ulykke eller brand.

Kontaktpersoner i bestyrelsen:
Heidi Dolin – 20875124
Formand

Tina Callesen – 20487884
Næstformand

Lis Clausen – 21836487
Sekretær

Lone Toft – 21641599
Kasserer

Peter Schmidt – 20408183
Medlem


Beredskabsplan ved ulykker:

1. Stop ulykken – Benyt evt. førstehjælpskassen (Den forefindes i sekretariatet).

2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

3. Få en anden til at tage sig af hesten.

4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.

7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.


Eksempel på beredskabsplan ved brand:

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.

2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.

3. Bekæmp branden med det udstyr i har til rådighed (branddøre m.m.). Brandslukker forefindes i sekretariat og det gamle køkken.

3. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen.

4. Heste evakueres til eks. ridebane, folde eller ridehus.