Klubbens historie

1978 - Klubben grundlægges - Klubben blev grundlagt efter sammenlægning af Øster Sottrup Rideklub og Sundeved Rideklub. Stiftende Generalforsamling fandt sted den 22. februar 1978 på Sottrupskov Kro - Formand: Peter Toft

Klubben startede sine aktiviteter på Lundsgaardsvej 15 ved Chr. Asmussen - kendt som Kedde å æ kanal.

1978 - Første klubstævne blev afholdt i den nystiftede rideklub.

1980 - Klubben flytter adresse - Klubben flytter til lejede lokaler i Asmus Lycks ejendom på Legbjergvej 7. Der etableres indedørs ridebane i en lade, udendørs bane, vaskeplads samt 8 spiltov til heste. I 1981 blev der etableret rytterstue, toilet og telefonboks.

1982/83 - Stalden udvides - Stalden udvides så der er plads til 14 heste i 1982 og året efter udvides den til 23 heste.

1983 - SDR afholdte i mange år jagtstævne.

1984 - Klubben får elevponyer, og 25 ryttere aflægger ridemærkeprøver 1,2 og 3.

1987 - Ny formand - Egon Jessen bliver klubbens nye formand.

1989 - Ny formand - Frede Jensen bliver klubbens nye formand.

1989 - Klubben får logo.

1990 - Køb af Legbjergvej 7 - Sundeved Rideklub køber ejendommen på Legbjergvej af Asmus Lyck.

1991 - Ny ridehal bygges - I august er man klar til at starte byggeriet af en stor moderne ridehal med banemå 60x20 meter. Med den nye ridehal kan klubben også godkendes til at afholde ridestævner. Ridehallen bygges bag staldbygningerne. Den 5. september modtages byggetilladelse til den nye ridehal.

1992 - Indvielse - Den nye ridehal indvies med åben hal, ringridning og medlemsfest.

1995 - Stalden renoveres - Et afsnit af stalden renoveres og taget udskiftes.

1997 - Ny formand - Alex Dyrgaard bliver klubbens nye formand.

1998 - Ny formand - Carsten Wind bliver klubbens nye formand.

2001 - Ombygning af stald - Stalden bygges om fra spiltov til bokse og den lille ridehal inddrages til bokse.

2002 - Hjemmeside - Klubben får sin egen hjemmeside.

2003 - Stalden udvides igen til flere bokse.

2003 - Ny formand - Peter Schmidt bliver klubbens nye formand.

2004 - Skabe til udstyr - Skabsafdelingen flyttes over i stuehuset og stalden udvides med 8 bokse.

2005 - Ridehal nr. 2 bygges - Parallelt med hal 1 bygges endnu en 60x20 meter ridehal til stor glæde for klubbens medlemmer.

2005 - SDR har første gang deltagelse ved Landsfinalerne som blev afholdt i Odense.

2006 - Dressur landsstævne - Fra 2006 og frem afholdes der landsstævner i dressur for både ponyer og heste.

2006 - Deltagelse i landsfinalerne - Vilhelmsborg afholder fra 2006 og frem til 2017 Lnadsfinaler i breddeaktiviteter, hvor SDR er blandt de største antal deltagere fremadrettet.

2006 - Første kvadrillehold - SDR's kvadrillehold blev Landsfinalevinder på Vilhelmsborg.

2007 - Asfaltering af tilkørselsvej - Ny belægning med asfalt i indkørsel til rideskolen.

2007-2017 - Ridelejr på SDR - Hvert år laves der fantastiske ridelejr for de yngste medlemmer på rideskolen.

2008 - EccoCup landsstævner - Hvert år afholdes landsstævner i dressur for både ponyer og heste.

2009 - SDR får nyt logo.

2009 - 10,8 ha græsfolde - Der anlægges 10,8 ha græs opdelt i mindre enheder, som kan lejes af medlemmerne.

2009 - Nye løbefolde - Der anlægges nye løbefolde og longeringsbane.

2010 - Køkken og sekretariat - Modernisering af SDR's køkkenfaciliteter, og etablering af permanent sekretariat.

2010-2013 - Ny fiberbund - i 2010 får hal 2 fiberbund. i 2012 får den udendørs bane fiberbund oog vandingsanlæg og i 2013 får hal 1 fiberbund.

2017 - Frivillighedsprisen - Sundeved Rideklub hærdes af Dansk Rideforbund for ihærdig indsats af klubbens frivillige medlemmer.

2018 - SE Vækstfond donerer - SE Vækstfond har doneret 70.000 kr. som blev brugt til et nyt spejl på hele kortsiden i hal 2.