Venteliste til køb/leje af boks på Sundeved Rideklub

For at stå på ventelisten skal man minimum være passiv medlem af SDR.

Listen gennemgås som udgangspunkt 1 gang årligt, hvilket foregår i juni måned.

Der forefindes kun en venteliste, hvor både medlemmer, der ønsker at købe eller leje boks fremgår.

Sundeved Rideklub har altid første prioritet til at købe eller leje en boks.

         

Regler:

Nuværende opstaldere har 1. prioritet på ventelisten i prioriteret rækkefølge fremfor nye opstaldere.

Siger man nej til at købe en boks, flyttes man til bunden af listen.

Siger man nej til at leje en boks, rykkes man ikke på listen.

Er der ikke flere ledige bokse, markeres den sidste som er spurgt med fed skrift og ved næste ledige boks spørges næste person på listen.

De, som står på listen, som er markeret med ramme omkring navn, ønsker at købe boks, og står i en lejet boks.

Der startes altid forfra på listen ved den årlige gennemgang i juni måned.