Stald

Staldbestyrelsen

Formand : Peter Schmidt, tlf. 21 40 82 83

Næstformand : Knud Reinholdt, tlf. 51 50 85 38

Kasserer : Lone Toft, tlf 21 64 15 99

Sekretær : Malene Hamann Kock, tlf. 21 84 07 70

Bestyrelsesmedlem : Svend Hansen, tlf. 20 45 74 06

Generel info

Alle hestene står i boks, som man selv ejer. Dette betyder også at man selv står for vedligeholdelse af sin boks.
Der er dog også mulighed for at leje en boks, hvis en boksejer ønsker at udleje sin.
Man lejer boksen i en periode af et år ad gangen. Lejer man en boks, er det lejeren, der har ansvaret for inventaret.

Ønsker man at købe/leje en boks, kan man blive skrevet på ventelisten.

Opstaldning: Kr. 600 kr. pr. måned i 10 måneder

Halm og foder:

Man betaler selv for det foder og halm, hesten skal have at spise.

Når der skal halm ind på rideskolen deltager alle i at få det ind.
Dermed får man også halmen billigere. Deltager man ikke i arbejdet, må man tage konsekvensen og betale det dobbelte.
Ligeledes betaler- og sørger man selv for hø/wrap til sin hest.
 

Ønsker du at få din hest opstaldet eller at komme på ventelisten, skal du kontakte Knud Reinholdt på 51 50 85 38