Stald

Staldbestyrelsen

Formand : Peter Schmidt, tlf. 21 40 82 83

Næstformand : Maja Brinck, tlf 61 79 61 09

Kasserer : Lone Toft, tlf 21 64 15 99

Sekretær : Malene Hamann Kock, tlf. 21 84 07 70

Bestyrelsesmedlem : Svend Hansen, tlf. 20 45 74 06

Generel info

Der er 49 bokse i stalden og mulighed for græsfold året rundt 24/7.

Der er endvidere 3 løbefolde og 2 sygefolde, som de opstaldede heste har mulighed for at benytte.

Vores staldpersonale sørger for morgenfodring og mugning og der er mulighed for tilkøb for hjælp til udlukning. Indlukning om eftermiddagen søger man som hovedregel selv for

Alle hestene står i boks, som man selv ejer. Dette betyder også at man selv står for vedligeholdelse af sin boks.
Der er dog også mulighed for at leje en boks, hvis en boksejer ønsker at udleje sin.
Man lejer boksen i en periode af et år ad gangen. Lejer man en boks, er det lejeren, der har ansvaret for inventaret.

Ønsker man at købe/leje en boks, kan man blive skrevet på ventelisten, hvis alle bokse er optaget.

Stalden stiller et skab til gratis rådighed. Skabet følger boksen, det betyder, at flytter din hest boks skal du også flytte skab. Eget skab kan medbringes efter aftale med bestyrelsen. Ved fraflytning af boks kan man vælge at overdraget skabet til klubben eller sætte klubbens skab tilbage igen. Det er et krav, at skabet ikke optager mere plads end det eksisterende skab. Standardskabene er 90-100 cm, dog med undtagelse af enkelte skabe som er 120 cm bredde. Man er velkommen til selv at indrette skabet efter eget behov. Skabet skal dog om minimum afleveres i samme stand som da du modtog det.

Undtaget fra denne regel, er en enkelt opstalder, som har en tilføjelse omkring eget  privat skab i en tidligere indgået kontrakt.

Opstaldning: Kr. 600 kr. pr. måned i 10 måneder

Halm og foder: Man betaler selv for det foder og halm, hesten skal have at spise.

Når der skal halm ind på rideskolen deltager alle i at få det ind.
Dermed får man også halmen billigere. Deltager man ikke i arbejdet, må man tage konsekvensen og hjælpe til med noget andet.
Ligeledes betaler- og sørger man selv for hø/wrap til sin hest.
 

Ønsker du at få din hest opstaldet eller at komme på ventelisten, skal du kontakte Malene Kock Hamann på 21 84 07 70