Årets kammerat 2022

21-12-2022

Årets kammerat 2022 blev Helle Husballe Nissen Titlen for Årets kammerat tildeles en person, der er sød til at hjælpe andre, er flittig i klubben, gør noget godt for klubben eller bare spreder lidt god stemning blandt medlemmerne.

Om årets klubkammerat 2022 blev der sagt;

* Altid smilende

* Venlig, positiv og hjælpsom

* Lægger et stort arbejde til ridelejr, klubmesterudvalget caferiatet og i klubben i øvrigt

En ildsjæl som alle klubbens medlemmer nyder godt af og som er nødvendig for at en klub som Sundeved kan bevare og fortsætte den positive og frivillige ånd.

Tak til dig for din indsats i klubben