Årets kammerat 2021

09-03-2022

Årets kammerat blev i år Lis Clausen

Titlen for Årets kammerat tildeles en person, der er sød til at hjælpe andre, er flittig i klubben, gør noget godt for klubben eller bare spreder lidt god stemning blandt medlemmerne.

Om årets klubkammerat 2021 blev der sagt;

* Et mangeårigt medlem af SDR

* En aktiv rytter

* En ildsjæl af de særlige

* Altid imødekommende

* Altid hjælpsom

* Venlig

* Har ja-hatten på

* Yder en stor indsats til bl.a. landsstævner både inden, under og efter stævnerne

* Medarrangør af vores klubstævner

* Tidligere trivselskonsulent i klubben

* Flerårigt bestyrelsesmedlem

Og sidst men ikke mindst nøgleperson for klubbens elevheste. Her yder hun en særlig stor indsats som bindeled mellem eleverne, forældrene, elevhestepasserne, underviserne og bestyrelsen. Fra den første kontakt fra forældre, rundvisning på klubben og ved tildeling af elevhest og hold og videre til den daglige kontakt.

Endvidere er det hende, der kender vores elevheste bedst. Hun er med til at passe elevhestene i det daglige, sørger for at tilkalde dyrlæge, når det er nødvendigt og har fornyeligt været med til at tilride vores nye elevheste Elvis og Tonto. Hun har også kontakten til elevhestepasserne og hjælper til hvor det nødvendigt. Hun passer kort sagt godt på alle vores elevheste.

Der bliver lagt mange timer i klubben hver uge - timer som ikke altid kan ses, men som er nødvendige - Uden Lis var klubben fattig.