Prismodtagere i aktionærkreds Sønderjylland 2021

13-04-2021

Begrundelse for prismodtagelsen: En af årets modtagere af Sammen kan vi mere-priserne i aktionærkreds Sønderjylland er Sundeved Rideklub. Klubben har 220 medlemmer, hvoraf godt en fjerdedel er tilknyttet klubbens elevskole og får undervisning på klubbens heste og ponyer.

Sundeved Rideklub drives af frivillige ulønnede ildsjæle, og medlemmerne forventes at lægge mange timers frivilligt arbejde i klubben. Forældre og ryttere fra elevskolen inddrages ligeledes i det frivillige arbejde og bliver derved en integreret del af fællesskabet.

Sundeved Rideklub et godt eksempel på, at vi kan mere, når vi står sammen om det. En udregning har vist, at de to årlige landsstævner, som strækker sig fra torsdag til søndag, kræver godt 1.400 timers frivilligt arbejde, men det giver også en helt særlig holdånd og en god stemning i klubben. Det er ikke kun noget, som kun klubben nyder godt af - de mange gæster, der kommer fra hele landet for at deltage i disse store stævner har også en positiv oplevelse.

Udover den daglige træning afholder klubben årligt mange forskellige arrangementer inden for dressur, spring, kurser og lejre m.m., som alle kræver, at medlemmerne arbejder sammen på tværs, for at løse de mange forskelligartede opgaver, der er i forbindelse med arrangementerne.

Året 2020 har været en stor udfordring for Sundeved Rideklub grundet COVID-19. Udgifterne til den daglige drift har være uforandret, men indtægterne har været stærkt reduceret som følge af de gældende restriktioner. Undervisningen har været umulig at gennemføre under COVID-19-nedlukningen, da det ikke har været sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte udendørsbanen. Med midlerne fra Sammen kan vi mere-prisen vil det blive muligt for rideskolen at indhegne udendørsridebanen, så den igen kan anvendes af elevskolen og andre mindre øvede ryttere. Skulle en rytter være så uheldig at falde af sin hest, risikerer de nemlig ikke længere, at hesten løber ud på vejen. Med prisen kan alle rideskolens medlemmer og frivillige dermed trygt benytte udendørsridebanen igen.

Klik på nedenstående link for at se videoen:

Prismodtagere Sønderjylland - Andelskassen