Stald:

Alle hestene står i boks, som man selv ejer. Dette betyder også at man selv står for vedligeholdelse af sin boks.
Der er dog også mulighed for at leje en boks, hvis en boksejer ønsker at udleje sin.
Man lejer boksen i en periode af et år ad gangen. Lejer man en boks, er det lejeren, der har ansvaret for inventaret.

Ønsker man at købe/leje en boks, kan man blive skrevet på ventelisten.
Opstaldning: Kr. 600 kr. pr. måned i 10 måneder

Venteliste:

Personerne er spurgt til køb eller leje ud fra den seneste dato, som er anført ud for den enkelte. Ventelisten gennemgås som udgangspunkt 1 gang årligt.

Hent den opdateret venteliste pr. 26/07-2020 HER

Halm og foder:

Man betaler selv for det foder og halm, hesten skal have at spise.

  • Når der skal halm ind på rideskolen deltager alle i at få det ind.
  • Dermed får man også halmen billigere. Deltager man ikke i arbejdet, må man tage konsekvensen og betale det dobbelte.
  • Ligeledes betaler- og sørger man selv for hø/wrap til sin hest.

Staldudvalget

Formand: Peter Schmidt, tlf.: 21 40 82 83
Kontaktperson vedr. folde/marker
E-mail: staldudvalg@sundevedrideklub.dk  

Næstformand og sekretær: Knud Reinholdt, tlf.: 51 50 85 38
Kontaktperson vedr. køb/leje af bokse

Kasserer: Lone Toft, 21 64 15 99
Kontaktperson vedr. staldregning

Bestyrelsesmedlem: Svend Hansen, tlf.: 20 45 74 06
Kontaktperson vedr. halm

Bestyrelsesmedlem: Jette Thomsen,  tlf.: 20 28 06 54
Kontaktperson vedr vaccination og ormekur

Nyttige links